Aiga Oborenko

Izglītība
Inženierzinātņu maģistra grāds tekstiltehnoloģijā (Rīgas Tehniskā universitāte, 1994–1996)  
Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā (Rīgas Tehniskā universitāte, 1989–1994)  
Tehniķa – tehnologa kvalifikācija šūšanas rūpniecībā (Rīgas Vieglās Rūpniecības tehnikums,
1985–1989)
 

 

Valodas
Latviešu  
Krievu  
Angļu