Aiga Oborenko

   
Darba valodas latviešu, krievu
   
No 2015 Biroja administratore
Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»
No 2015 Pasniedzēja
Šūšanas un rokdarbu skola «Burda – Rīga»
2013–2014 Dizaina rotu izgatavotāja
«Ginta Ltd.»
2009–2012 Biroja vadītāja
SIA «Rīgas Zobārstniecība»
1999–2004 Menedžeris–prečzinis
SIA «Delta MG»
   
Izglītība  
1994–1996 Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierzinātņu maģistra grāds tekstiltehnoloģijā
1989–1994 Rīgas Tehniskā universitāte
Inženierzinātņu bakalaura grāds mehānikā
1985–1989 Rīgas Vieglās Rūpniecības tehnikums
Tehniķa – tehnologa kvalifikācija šūšanas rūpniecībā