Daiga Nāckalna-Bivbāne

   
Darba valodas latviešu, krievu, angļu, vācu
   
No 2018 Zvērināta advokāta Eduarda Vaišļas palīdze
ar tiesībām vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma
Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»
No 2015 Zvērinātas advokātes Artas Snipes palīdze
Zvērinātu advokātu birojs «Amicus Curiae»
Zvērinātu advokātu birojs «iLAW»
No 2015 Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs www.advokatura.lv
   
2014–2016 Juriste
SIA «Private Equity Insurance Group»
2014–2015 Juriste, asistente maksātnespējas jautājumos
Zvērinātu advokātu birojs «iLAW»
2013–2017 Prokūriste
SIA «KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS»
2011–2014 Juriste, asistente maksātnespējas jautājumos
Zvērinātu advokātu birojs «Kaniņa, Šlitke un Snipe»
(tagad zvērinātu advokātu birojs «Amicus Curiae»)
2009–2011 Klientu apkalpošanas operatore
AS «Telekom Baltija»
2010 Praktikante
VID RNA Vidzemes priekšpilsētas nodaļa
2009 Jurista palīdze – praktikante
SIA «Adviser Latvia»
   
Izglītība  
2012–2014 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs
Jurista kvalifikācija
2013 Latvijas Biznesa koledža
Tālmācības kurss studiju programmā «Grāmatvedība un finanšu plānošana»
2008–2011 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs
   
2017 Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Apliecība Nr. 53628
par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi
bērnu tiesību aizsardzības jomā