Juris Janums

   
Darba valodas latviešu, krievu, angļu
   
No 2016

Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs www.advokatura.lv

 

Zvērināta advokāta Armanda Bobrovska palīgs

   
No 2015 zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»
2014–2015 Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriskonsults
   
Izglītība  
2017 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – doktorantūra
2011–2014 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – maģistra grāds tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija
2008–2011 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – bakalaura grāds tiesību zinātnēs
2007–2008 Latvijas Universitāte
Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļa – datorzinātņu bakalaura studijas
   
Publikācijas
2014 Finanšu identitātes zādzība internetā – aktuāla problēma arī Latvijā
Jurista vārds, 15.07.2014., Nr. 27 (829)
2013 Krimināllikumā paredzēto datornoziegumu sastāvu trūkumi
LU 71. zinātniskās konferences rakstu krājums: Tiesību interpretācija un tiesību jaunrade – kā rasts pareizo līdzsvaru, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 164.–167. lpp.
2013 Korespondences aizsardzības trūkumi elektronisko sakaru tīklos
Jurista vārds, 05.03.2013., Nr. 9 (760)
2014 Kibernoziegumu izmeklēšanas aktuālie jautājumi
MĒS, LAIKĀ, TELPĀ, ATTĪSTĪBĀ. 2012. gada 12. maija studentu zinātniskās konferences rakstu krājums.
Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 9. lpp.
   
Atzinības
2014 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes «Papiniāna balva»
Par ieguldījumu fakultātes darbībā un juridisko zinātni un izglītību veicinošos pasākumos kategorijā: studējošie
2013 Latvijas Universitātes Rektora Pateicības raksts
Par būtisku ieguldījumu studējošo interešu un tiesību pārstāvībā un aizstāvībā
2013 Žurnāla «Jurista Vārds» zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētājs kopvērtējumā un krimināltiesību sekcijā