Santa Oborenko

   
Darba valodas latviešu, itāļu, krievu, angļu
   
No 2014 Latvijas Republikas Advokātu kolēģijas biedrs www.advokatura.lv
   
 

Zvērināta advokāta Egona Rusanova palīdze
ar tiesībām vest lietas bez patrona pārpilnvarojuma
Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»

   
2013–2014 Valdes priekšsēdētāja asistente
Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»
2013 Prakse
Latvijas Republikas Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departaments
2008–2014 Reklāmas struktūrvienības vadītāja
Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»
2006–2008 Mākslinieciskā redaktore
mēnešizdevumiem Lilit un Лилит
Izdevniecība LILITA
2003–2006 Māksliniece
Izdevniecība MONDADORI, Milāna, Itālija
1999–2004 Kuratore
Mākslas projekti Latvijā, Itālijā
1997–1999 Māksliniece
Komunikāciju aģentūra E FORMA
No 1997 Māksliniece
Izstādes Latvijā, Itālijā, Vācijā, Somijā
   
Izglītība  
2012–2014 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs
Jurista kvalifikācija
2009–2012 Latvijas Universitāte
Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs
2002/2003 Accademia di Belle Arti di Brera, Milāna, Itālija
Vizuālā komunikācija un multimediji
2001–2003 Latvijas Mākslas akadēmija
Vizuālās komunikācijas nodaļa – maģistrantūra
1997–2001 Latvijas Mākslas akadēmija
Vizuālās komunikācijas nodaļa – mākslas bakalaura grāds
   
2016 Latvijas Pašvaldību mācību centrs
Apliecība Nr. 48166
par profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apguvi
bērnu tiesību aizsardzības jomā