ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Administratīvās tiesības ir tiesību nozare, kura regulē administratīvo iestāžu darbību, tām realizējot likumā vai citos tiesību aktos noteiktās valsts pārvaldes funkcijas. Administratīvās tiesības arī reglamentē šo iestāžu darbības likumības kontroles jautājumus. Pazīstamākās administratīvo tiesību jomas ir nodokļu, konkurences, būvniecības, pilsonības un migrācijas jautājumi, Uzņēmumu reģistra darbība, rīcība ar valsts un pašvaldību mantu un citi.

 

Administratīvais process ir tiesību aizsardzības process, ko persona izmanto pret viņa tiesības aizskarošo valsti.