ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Attiecības ar Uzņēmumu reģistru

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Sniedzam konsultācijas un rakstveida atzinumus.

 

Palīdzam apstrīdēt un pārsūdzēt valsts notāra lēmumus.

 

Sastādām citus procesuālos dokumentus, tajā skaitā apelācijas un kasācijas sūdzības iesniegšanai tiesā.

 

Nepieciešamības gadījumā pārstāvam Uzņēmumu reģistrā un tiesā.