ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Būvniecības tiesības

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Sniedzam konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu piemērošanu.

 

Piedāvājam juridisko palīdzību būvvaldes lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā tiesā.

 

Sastādām arī citus nepieciešamos procesuālos dokumentus, tajā skaitā sūdzības Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, prokuratūrai, apelācijas, kasācijas sūdzības iesniegšanai tiesā, konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesai, kā arī pieteikumus par pagaidu noregulējumu.

 

Pārstāvam tiesā.