ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Konkurences tiesības

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Sastādām atzinumus par normatīvo aktu piemērošanu.

 

Sniedzam konsultācijas jautājumos par negodīgu konkurenci, maldinošu un salīdzinošu reklāmu, tirgus dalībnieku apvienošanos.

 

Palīdzam pārsūdzēt Konkurences padomes lēmumus, tajā skaitā sastādām apelācijas un kasācijas sūdzības iesniegšanai tiesā.

 

Pārstāvam Konkurences padomē un tiesā.