ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Nodokļu jautājumi

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Sniedzam konsultācijas un atzinumus par normatīvo aktu piemērošanu.

 

Palīdzam apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumus, tajā skaitā sastādot apelācijas un kasācijas sūdzības iesniegšanai tiesā.

 

Sastādām pagaidu noregulējuma vai administratīvā akta apturēšanas pieteikumus.

 

Pārstāvam nodokļu strīdos VID un tiesā.

 

Palīdzam iedzīvotājiem ienākumu nodokļa deklarācijas un papilddeklarāciju aizpildīšanā.

 

Sniedzam plašas konsultācijas un rekomendācijas saistībā ar VID lēmumiem.