Zvērinātu advokātu birojs «Rusanovs & Partneri»

Zvērinātu advokātu biroju «Rusanovs & Partneri» 1992. gadā izveidoja zvērināts advokāts
Egons Rusanovs, lai nodrošinātu saviem klientiem profesionālu, strikti konfidenciālu un precīzu plaša spektra juridisko palīdzību visās tiesību nozarēs.

Komercdarbība Latvijā reizēm var sagādāt daudzus neprognozējamus un nepatīkamus izaicinājumus ‒ konkurentu un nelabticīgu parādnieku iniciētus nepamatoti uzsāktus kriminālprocesus, visdažādākās civilās tiesvedības, tajā skaitā mākslīgi uzsāktus tiesiskās aizsardzības procesus un maksātnespējas procesus, aktīvu nobēdzināšanu, reiderismu un citas problēmas.

Mēs, garantējot absolūtu lojalitāti, konsekventi un efektīvi aizstāvam klientu intereses jebkurā jomā un vietā ‒ ārpustiesas sarunās, visu instanču tiesās jebkādās tiesvedībās, tajā skaitā procesos par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, Valsts policijā, Drošības policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Valsts ieņēmumu dienestā un citās attiecīgas kompetences institūcijās.

Mēs sniedzam juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem. Šīs lietas bieži ir saistītas ar tiesvedībām izdošanas (ekstradīcijas) jautājumos, jo dažādi autoritārie režīmi politiski motivētā vajāšanā nereti kā instrumentu izmanto kriminālprocesuālus paņēmienus iepriekš safabricētās krimināllietās. Šajā kontekstā nodrošinām pārstāvību Valsts robežsardzē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, Administratīvajā tiesā, Ģenerālprokuratūrā un Augstākajā tiesā.

Palīdzam starptautiskajās tiesvedībās, tajā skaitā Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Nodrošinām juridisko palīdzību un pārstāvību administratīvajā procesā iestādēs un tiesā, tajā skaitā strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts zemes dienestu, pašvaldībām un citām institūcijām.

Sniedzam juridisko palīdzību visos civiltiesību jautājumos (līgumu sagatavošana, ar īpašumtiesībām un lietu tiesībām saistītu strīdu risināšana, mantošanas process un tamlīdzīgi), tajā skaitā izlīgumu sarunu vešana, pārstāvība vispārējās jurisdikcijas tiesās un šķīrējtiesās.

Palīdzam atrisināt arī ģimenes tiesību jautājumus ‒ laulības šķiršana, kopmantas sadale, bērnu interešu pārstāvība (dzīves vietas noteikšana, pārrobežu jautājumi ‒ bērnu atgriešana, saskarsmes tiesību noregulēšana, uzturlīdzekļu jautājumi) un citi.