ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Pilsonības un migrācijas jautājumi

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Pārstāvam Naturalizācijas pārvaldē, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, visās tiesu instancēs, Satversmes tiesā, kā arī sastādām nepieciešamos procesuālos dokumentus.

 

Palīdzam aizpildīt uzturēšanās atļauju saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 

Sniedzam konsultācijas un atzinumus par attiecīgo normatīvo aktu piemērošanu.