ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Rīcība ar valsts un pašvaldības mantu

Administratīvās tiesības nodrošina indivīdu pret neattaisnotu valsts iejaukšanos viņa privātajā dzīvē un garantē vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Šajos jautājumos iespējami visdažādākie aspekti, no kuriem izplatītākie ir nodokļu, konkurences, būvniecības, administratīvo pārkāpumu, pilsonības un migrācijas jautājumi, kā arī Uzņēmumu reģistra darbība, kā arī rīcība ar valsts un pašvaldību mantu.

 

Pārstāvam valsts akciju sabiedrībā «Valsts nekustamie īpašumi» un tiesā.

 

Sastādām nepieciešamos procesuālos dokumentus, tajā skaitā pieteikumus tiesai par pagaidu noregulējumu.