CILVĒKTIESĪBAS

Cilvēktiesības nosaka, kādai ir jābūt valsts attieksmei pret indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu pret valsts institūciju un amatpersonu pārkāpumiem. Šajā jomā ir svarīgs gan nacionālais aspekts, piemēram, kriminālprocesuālajās tiesībās ietvertais regulējums, gan starptautiskie cilvēktiesību standarti, piemēram, Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija. Cilvēktiesību standartu interpretācijā nozīmīga loma ir gan Latvijas Republikas Satversmes tiesai, gan starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un ANO Cilvēktiesību komitejai.