CILVĒKTIESĪBAS

Pieteikumu sastādīšana un pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Cilvēktiesības nosaka, kādai ir jābūt valsts attieksmei pret indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu pret valsts institūciju un amatpersonu pārkāpumiem. Šajā jomā ir svarīgs gan nacionālais aspekts, piemēram, kriminālprocesuālajās tiesībās ietvertais regulējums, gan starptautiskie cilvēktiesību standarti, piemēram, Eiropas Padomes Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija. Cilvēktiesību standartu interpretācijā nozīmīga loma ir gan Latvijas Republikas Satversmes tiesai, gan starptautiskajām cilvēktiesību institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai un ANO Cilvēktiesību komitejai.

 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir Eiropas Padomes cilvēktiesību aizsardzības institūcija, kas izskata sūdzības par Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumiem.

 

Lai panāktu sūdzības izskatīšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, sūdzības sastādīšanā nodrošinām strikto tās sastādīšanas noteikumu ievērošanu.

 

Sniedzam atzinumu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas un citu starptautisko cilvēktiesību aizsardzības mehānismu izmantošanas iespējām.