CIVILTIESĪBAS

Apdrošināšanas joma

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Sniedzam rakstveida un mutvārdu juridiskās konsultācijas par apdrošināšanas jautājumiem. Nodrošinām strīdu risināšanas juridisko aspektu.