CIVILTIESĪBAS

Apdrošināšanas joma

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Sniedzam juridiskās konsultācijas apdrošināšanas jautājumos. Vispirms vienmēr cenšamies panākt ātru un efektīvu risinājumu ārpustiesas ceļā, savstarpēji vienojoties ar apdrošinātāju. Strīdus gadījumos nodrošinām klientu interešu pārstāvību tiesā.