CIVILTIESĪBAS

Civiltiesiskie līgumi

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Nodrošinām juridisko palīdzību civiltiesisko līgumu noslēgšanā.  Pārstāvam klientus sarunās.