CIVILTIESĪBAS

Civiltiesiskie līgumi

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Nodrošinām juridisko palīdzību civiltiesisko līgumu noslēgšanā (pirkuma, piegādes, cesijas, darba un uzņēmuma līgumi, līgumi būvniecības jomā, līgumi ar būvuzņēmējiem un arhitektu, līgumi par autoruzraudzību u.c.), kā arī pārstāvību sarunās ar otru pusi, līgumu analīzi.