CIVILTIESĪBAS

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Konsultējam darījumos ar nekustamo īpašumu, ja vēlaties pirkt, pārdot, dāvināt vai citādi atsavināt nekustamo īpašumu, kā arī pārstāvam jūsu intereses darījuma noslēgšanas sarunās ar otru pusi, arī ar banku, ja darījumā tiek piesaistīts bankas finansējums.


Palīdzam nokārtot visas formalitātes Zemesgrāmatā, kā arī citās valsts un pašvaldību iestādēs.