CIVILTIESĪBAS

Mantojuma lietas

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu fizisku un juridisku personu mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot atsavinājuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus līgumus. Tāpat civiltiesības ietver īpašuma (lietu) tiesību un ķīlas tiesību regulējumu, dažādus ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas tiesisko regulējumu.

 

Konsultējam un sniedzam visu veidu juridisko palīdzību mantojuma lietās.


Esam uzkrājuši lielu pieredzi arī starptautiskajās mantojuma tiesībās, kad nepieciešams nodrošināt ārvalstu pilsoņu mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās.