CIVILTIESĪBAS

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesi

Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības, slēdzot dažādus līgumus: pirkuma, piegādes, cesijas, uzņēmuma un citus, tāpat arī ietver īpašumu tiesību, ķīlas tiesību regulējumu, ģimenes attiecību tiesiskos aspektus, kā arī mantošanas jautājumu regulējumu.

 

Šīs lietas parasti ir ļoti niansētas, tāpēc, izmantojot visu savu ilggadējo pieredzi, sniedzam apstākļu novērtējumu, kā arī juridiskas konsultācijas un palīdzību situācijas uzlabošanai, mēģinot panākt risinājumu ārpustiesas ceļā, t.i., savstarpēji vienojoties, vai, ja tas nav iespējams, nodrošinām pārstāvību tiesā.