KOMERCTIESĪBAS

Biznesa iekšējās tiesiskās vides sakārtošana

Komerctiesības nodrošina uzņēmējdarbības vides regulējumu. Komerctiesības attiecas uz individuālajiem komersantiem, SIA, akciju sabiedrībām, pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

Kompleksi uzlabojam biznesa iekšējo tiesisko vidi, ietverot šajā pakalpojumā kadru lietu un lietvedības dokumentu sakārtošanu atbilstoši nepieciešamajām prasībām.

 

Risinām personas datu aizsardzības un darba aizsardzības jautājumus.

 

Sastādām Uzņēmumu reģistrā iesniedzamos dokumentus un iesniedzam tos Uzņēmumu reģistrā.