KOMERCTIESĪBAS

Juridisko personu reģistrācijas dokumentācijas izveidošana

Komerctiesības regulē komersanta (individuālā komersanta, pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības) attiecības ar valsti un citiem tiesību subjektiem. Komerctiesības nosaka komersanta dibināšanas kārtību, izmaiņu veikšanu komersanta dokumentācijā, reorganizāciju, likvidāciju, kā arī citus svarīgus jautājumus. Piedāvājam plaša spektra juridisko pakalpojumu klāstu komerctiesību jomā.

 

Sagatavojam nepieciešamos dokumentus jebkura veida komersantu, kā arī citu juridisko personu, piemēram, biedrību un nodibinājumu, reģistrācijai. Veicam reģistrāciju komercreģistrā.


Izstrādājam dibināšanas dokumentu grozījumus, kā arī reorganizācijas un likvidācijas dokumentus.