KOMERCTIESĪBAS

Komercķīlu reģistrācija

Komerctiesības nodrošina uzņēmējdarbības vides regulējumu. Komerctiesības attiecas uz individuālajiem komersantiem, SIA, akciju sabiedrībām, pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

Komercķīla ir ķīlas tiesība, kas likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta komercķīlu reģistrā. Par komercķīlas priekšmetu var būt kustama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kas pieder komersantam, kā arī tās lietu kopība, visa komersanta manta. Šis ķīlas veids tiek plaši izmantots komercdarbībā, jo īpaši gadījumos, kad bankas izsniedz kredītus komersantiem.

 

Sastādām komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai un dzēšanai nepieciešamos dokumentus, iesniedzam tos Uzņēmumu reģistrā.

 

Neatkarīgi no tā, vai lieta pieder fiziskai vai juridiskai personai, rezidentam vai nerezidentam, par komercķīlas priekšmetu var būt: gaisa kuģi un sauszemes mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, mazizmēra kuģošanas līdzekļi, valsts vienotajā dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrējamie dzīvnieki un ganāmpulki, arī uzņēmums kā lietu kopība, kapitālsabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas.