KOMERCTIESĪBAS

Konkurences tiesības

Komerctiesības nodrošina uzņēmējdarbības vides regulējumu. Komerctiesības attiecas uz individuālajiem komersantiem, SIA, akciju sabiedrībām, pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

Sniedzam konsultācijas konkurences tiesību jomā, tajā skaitā par reklāmas tiesisko regulējumu. Pārstāvam klientu intereses Konkurences padomē un tiesā.