KOMERCTIESĪBAS

Nodokļu plānošana un optimizācija

Komerctiesības nodrošina uzņēmējdarbības vides regulējumu. Komerctiesības attiecas uz individuālajiem komersantiem, SIA, akciju sabiedrībām, pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām.

Sniedzam konsultācijas komersantiem par visdažādākajiem nodokļu tiesību aspektiem komercdarbībā, tajā skaitā nodokļu plānošanā un optimizācijā.