KRIMINĀLTIESĪBAS

Aizstāvība un pārstāvība krimināllietās

Krimināllikums nosaka, kādas darbības ir atzīstamas par noziedzīgām un kāds sods par tām draud. Tomēr, veicot kriminālprocesu, nav pieļaujama neattaisnota vai nesamērīga iejaukšanās personas dzīvē, uzliekot nepamatotus kriminālprocesuālos pienākumus.

 

Veicam efektīvu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, it īpaši apelācijas un kasācijas instances tiesā neatkarīgi no nodarījuma juridiskās kvalifikācijas.