KRIMINĀLTIESĪBAS

Aizstāvība un pārstāvība sarežģītās krimināllietās

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

 

Veicam kvalificētu un profesionālu aizstāvību un pārstāvību sarežģītās un ļoti sarežģītās krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, it īpaši apelācijas un kasācijas instances tiesā.

Aizstāvība ir: tādas fiziskas personas procesuālo tiesību un cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana kriminālprocesā, pret kuru uzsākts kriminālprocess un kura tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Pārstāvība ir: juridiskās personas un cietušā procesuālo un cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana kriminālprocesā.

Mūsu specializācija – aizstāvība personu apsūdzībā par sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem: valsts institūciju dienestā (amatnoziegumi); tautsaimniecībā (ekonomiskie noziegumi); pret personas dzīvību; pret veselību; pret īpašumu; pret vispārējo drošību un kārtību u.c.