KRIMINĀLTIESĪBAS

Aizstāvības taktikas izveide, piedalīšanās izmeklēšanas darbībās un tiesas procesos

Krimināllikums nosaka, kādas darbības ir atzīstamas par noziedzīgām un kāds sods par tām draud. Tomēr, veicot kriminālprocesu, nav pieļaujama neattaisnota vai nesamērīga iejaukšanās personas dzīvē, uzliekot nepamatotus kriminālprocesuālos pienākumus.

 

Atbilstoši iepriekš objektīvi novērtētai konkrētajai tiesiskajai situācijai sniedzam klienta iepriekš izvēlētās aizstāvības taktikas novērtējumu un nepieciešamības gadījumā piedāvājam tās korekcijas pasākumus. Padomi tiek balstīti uz ilggadēju pieredzi un praksi, piedaloties neskaitāmās izmeklēšanas darbībās un tiesu procesos. Nodrošinām efektīvu advokāta klātbūtni dažādās izmeklēšanas darbībās (piemēram, pratināšanā, konfrontēšanā, liecību pārbaudē uz vietas, kratīšanā, ekspertīzes noteikšanā un citās), drošības līdzekļa izraudzīšanā, kā arī tiesas sēdēs.