KRIMINĀLTIESĪBAS

Aizstāvības taktikas izveide

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

 

Atbilstoši tiesiskajai situācijai veicam klienta uzvedības korekciju, kā arī iepriekš izvēlētās aizstāvības taktikas analīzi un korekciju.

 

Balstoties uz ilggadēju pieredzi un praksi neskaitāmās izmeklēšanas darbībās un tiesu procesos, tiek ieteikta optimāla aizstāvības taktika. Tas ir viens no galvenajiem nosacījumiem aizstāvības panākumam kopumā. Protams, šajā ziņā svarīga ir ne tikai klienta spēja uzklausīt padomus, bet arī tos īstenot.