KRIMINĀLTIESĪBAS

Pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Profesionāls situācijas izvērtējums, sūdzību sastādīšana un pārstāvība Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

 

Jāņem vērā – lai varētu vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ir jāizsmeļ visi nacionālie tiesību aizsardzības līdzekļi. Parasti tas nozīmē, ka ir jāvēršas visu triju instanču tiesās Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot apelācijas un kasācijas sūdzību saturam.