KRIMINĀLTIESĪBAS

Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

 

Būtiskākā pirmstiesas procesa sastāvdaļa ir dažādas izmeklēšanas darbības (pratināšana, konfrontēšana, kratīšana, izņemšana u.c.). Īstenojot aizstāvību visā pirmstiesas kriminālprocesā, izmeklēšanas darbībās piedalāmies kopā ar klientu.

 

Taču advokātu ir iespējams piesaistīt arī atsevišķās izmeklēšanas darbībās, kad klients nav pārliecināts, vai pats spēs pareizi novērtēt tiesisko situāciju un reaģēt uz to savām interesēm visizdevīgākajā veidā. Šādu pakalpojumu klientiem sniedzam jebkurā procesuālajā stāvoklī (liecinieks; persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess; aizturētais; aizdomās turētais; apsūdzētais). Šādā gadījumā klientam tiek vispusīgi izskaidrotas visas viņa tiesības un nodrošināta to ievērošana attiecīgajās izmeklēšanas darbībās.

 

Nepieciešamības gadījumā palīdzam klientam sastādīt vai arī pilnībā sastādām sūdzības par procesa virzītāja darbībām.

 

Operatīvo un speciālo izmeklēšanas darbību gadījumā pret klientu (korespondences, sakaru, elektroniskajā informācijas sistēmā esošo datu kontrole; operatīvais vai speciālais izmeklēšanas eksperiments u.c.) kompetenti un profesionāli veicam šādu darbību atbilstības izvērtēšanu Latvijas Republikas Satversmei vai Krievijas Federācijas Konstitūcijai, cilvēktiesību normām un likumiem. Par to pēc klienta pieprasījuma sniedzam kvalificētas konsultācijas un sastādām rakstveida atzinumus.