KRIMINĀLTIESĪBAS

Procesuālo piespiedu līdzekļu pārsūdzēšana

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

 

Tā kā procesuālie piespiedu līdzekļi ir saistīti ar personas tiesību ierobežošanu vēl pirms notiesājoša tiesas sprieduma, ir nepieciešams sekot līdzi to piemērošanas motivācijas aktualitātei un gadījumos, kad piemērošana vairs nav samērīga, lūgt procesuālā piespiedu līdzekļa atcelšanu vai aizstāšanu ar personas pamattiesības mazāk aizskarošu.


Tāpat gadījumos, kad piemērots dažādu apstākļu dēļ nesamērīgs procesuālais piespiedu līdzeklis, ir svarīgi likumā noteiktajā termiņā to pārsūdzēt.


Veicam nepieciešamo procesuālo dokumentu sastādīšanu, kā arī pārstāvam gan Latvijas Republikas, gan Krievijas Federācijas tiesās jautājumos par procesuālo piespiedu līdzekļu grozīšanu un atcelšanu.