KRIMINĀLTIESĪBAS

Procesuālo dokumentu sastādīšana jebkurā procesa stadijā

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

 

Kriminālprocesa gaitā sastādām visus nepieciešamos procesuālos dokumentus, piemēram, cietušās personas iesniegumu kriminālprocesa uzsākšanai, pieteikumus par piemērotā drošības līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu un par izmeklēšanas darbību veikšanu, sūdzības par procesa virzītāja, eksperta vai revidenta rīcību, kā arī par izmeklēšanas tiesneša rīcību un lēmumiem.