KRIMINĀLTIESĪBAS

Procesuālo dokumentu un atzinumu sagatavošana jebkurā kriminālprocesa stadijā

Krimināllikums nosaka, kādas darbības ir atzīstamas par noziedzīgām un kāds sods par tām draud. Tomēr, veicot kriminālprocesu, nav pieļaujama neattaisnota vai nesamērīga iejaukšanās personas dzīvē, uzliekot nepamatotus kriminālprocesuālos pienākumus.

 

Visa kriminālprocesa gaitā, jebkurā tā stadijā sagatavojam visus nepieciešamos procesuālos dokumentus (iesniegumus, lūgumus, pieteikumus, sūdzības), kuri adresējami attiecīgajai amatpersonai (piemēram, izmeklētājam, uzraugošajam prokuroram, izmeklēšanas tiesnesim) vai tiesai, kam konkrētajā lietā piešķirtas pilnvaras veikt kriminālprocesu. Pēc klientu pieprasījuma izstrādājam atzinumus par krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību piemērošanas jautājumiem.