KRIMINĀLTIESĪBAS

Rakstveida atzinumi

Neviena persona nedrīkst ciest no neattaisnotas iejaukšanās viņas dzīvē, kā arī no nepamatotas un nelikumīgas kriminālvajāšanas un notiesāšanas. Krimināltiesības nosaka, kad personas ir saucamas pie kriminālatbildības un kā sodāmas, ja viņas ir vainīgas noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Pēc klientu pieprasījuma sniedzam rakstveida atzinumus par jebkuru krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību jomu Latvijas Republikā un Krievijas Federācijā, kā arī sniedzam vispusīgu un objektīvu procesuālo notikumu attīstības prognozi konkrētajā tiesiskajā situācijā.

 

Tāpat kvalificēti, kompetenti un savlaicīgi brīdinām klientus par iespējamiem tiesiskajiem riskiem un sniedzam rekomendācijas, kā tos likumīgi novērst.