KRIMINĀLTIESĪBAS

Krimināllikums nosaka, kādas darbības ir atzīstamas par noziedzīgām un kāds sods par tām draud. Tomēr, veicot kriminālprocesu, nav pieļaujama neattaisnota vai nesamērīga iejaukšanās personas dzīvē, uzliekot nepamatotus kriminālprocesuālos pienākumus.